Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.6.2019

Konkurssien määrä väheni tammi–toukokuussa 2019 edellisvuodesta 3,9 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–toukokuussa 2019 pantiin vireille 1 118 konkurssia, mikä on 45 konkurssia (3,9 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 225, mikä on 514 henkilöä (9,0 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2016–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2016–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 328 konkurssia, mikä on 36 konkurssia (9,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 11 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-toukokuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-toukokuussa 2019 Konkurssit tammi-toukokuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 37 26 74 70
Teollisuus ja kaivostoiminta 89 109 790 933
Rakentaminen 230 221 1 526 1 235
Kauppa 224 220 780 617
Kuljetus ja varastointi 89 89 371 412
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 115 117 438 692
Muut palvelut 328 364 1 240 1 763
Toimiala tuntematon 6 17 6 17
YHTEENSÄ 1 118 1 163 5 225 5 739

Lähde: Konkurssit 2019, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. toukokuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2019/05/konk_2019_05_2019-06-19_tie_001_fi.html