Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.7.2019

Konkurssien määrä väheni tammi–kesäkuussa 2019 edellisvuodesta 3,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2019 pantiin vireille 1 337 konkurssia, mikä on 50 konkurssia (3,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 227, mikä on 517 henkilöä (7,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2010–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2010–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 393 konkurssia, mikä on 29 konkurssia (6,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 44 konkurssia, mikä on 13 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-kesäkuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-kesäkuussa 2019 Konkurssit tammi-kesäkuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 44 31 85 79
Teollisuus ja kaivostoiminta 111 131 923 1 055
Rakentaminen 280 272 1 764 1 494
Kauppa 258 264 952 755
Kuljetus ja varastointi 104 103 412 492
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 136 144 586 766
Muut palvelut 393 422 1 494 2 083
Toimiala tuntematon 11 20 11 20
YHTEENSÄ 1 337 1 387 6 227 6 744

Lähde: Konkurssit 2019, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. kesäkuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2019/06/konk_2019_06_2019-07-16_tie_001_fi.html