Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.8.2019

Konkurssien määrä tammi–heinäkuussa 2019 edellisvuoden tasolla

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–heinäkuussa 2019 pantiin vireille 1 539 konkurssia, mikä on 10 konkurssia (0,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 270, mikä on 251 henkilöä (3,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2017–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–heinäkuussa 2017–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 444 konkurssia, mikä on 35 konkurssia (7,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen sekä kaupan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 324 konkurssia, mikä on 26 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-heinäkuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-heinäkuussa 2019 Konkurssit tammi-heinäkuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-heinäkuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 51 34 99 86
Teollisuus ja kaivostoiminta 134 143 1 048 1 155
Rakentaminen 324 298 2 136 1 766
Kauppa 300 293 1 128 819
Kuljetus ja varastointi 117 118 457 521
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 157 162 671 836
Muut palvelut 444 479 1 719 2 316
Toimiala tuntematon 12 22 12 22
YHTEENSÄ 1 539 1 549 7 270 7 521

Lähde: Konkurssit 2019, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. heinäkuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2019/07/konk_2019_07_2019-08-28_tie_001_fi.html