Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.10.2019

Konkurssien määrä tammi–syyskuussa 2019 edellisvuoden tasolla

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–syyskuussa 2019 pantiin vireille 1 957 konkurssia, mikä on 27 konkurssia (1,4 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 182, mikä on 165 henkilöä (1,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–syyskuussa 2017–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–syyskuussa 2017–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 580 konkurssia, mikä on 42 konkurssia (6,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 408 konkurssia, mikä on 30 konkurssia (7,9 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-syyskuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-syyskuussa 2019 Konkurssit tammi-syyskuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-syyskuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 60 43 122 115
Teollisuus ja kaivostoiminta 169 172 1 229 1 302
Rakentaminen 408 378 2 639 2 272
Kauppa 363 386 1 314 1 115
Kuljetus ja varastointi 155 151 641 619
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 206 199 1 000 1 036
Muut palvelut 580 622 2 221 2 855
Toimiala tuntematon 16 33 16 33
YHTEENSÄ 1 957 1 984 9 182 9 347

Lähde: Konkurssit 2019, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. syyskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2019/09/konk_2019_09_2019-10-16_tie_001_fi.html