Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.12.2019

Konkurssien määrä tammi–marraskuussa 2019 edellisvuoden tasolla

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–marraskuussa 2019 pantiin vireille 2 437 konkurssia, mikä on 29 konkurssia (1,2 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 827, mikä on 327 henkilöä (2,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2018–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2018–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 491 konkurssia, mikä on 41 konkurssia (9,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 439 konkurssia, mikä on 31 konkurssia (6,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-marraskuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-marraskuussa 2019 Konkurssit tammi-marraskuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 73 56 147 140
Teollisuus ja kaivostoiminta 214 211 1 553 1 706
Rakentaminen 491 450 3 639 2 812
Kauppa 439 470 1 532 1 325
Kuljetus ja varastointi 189 195 793 906
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 257 240 1 191 1 182
Muut palvelut 756 748 2 954 3 391
Toimiala tuntematon 18 38 18 38
YHTEENSÄ 2 437 2 408 11 827 11 500

Lähde: Konkurssit 2019, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. marraskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2019/11/konk_2019_11_2019-12-18_tie_001_fi.html