Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.1.2020

Konkurssien määrä kasvoi vuonna 2019 edellisvuodesta 2,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2019 pantiin vireille 2 597 konkurssia, mikä on 63 konkurssia (2,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 12 526, mikä on 411 henkilöä (3,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2017–2019

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2017–2019

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden, teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat rakentamisen ja muiden palveluiden päätoimialoilla. Rakentamisen päätoimialalla pantiin vireille 516 konkurssia, mikä on 40 konkurssia (8,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimialalla pantiin vireille 823 konkurssia, niin ikään 40 konkurssia (5,1 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 463 konkurssia, mikä on 31 konkurssia (6,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-joulukuussa 2019 ja 2018

Toimiala Konkurssit tammi-joulukuussa 2019 Konkurssit tammi-joulukuussa 2018 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2018
Maa-, metsä- ja kalatalous 74 58 155 142
Teollisuus ja kaivostoiminta 236 222 1 705 1 877
Rakentaminen 516 476 3 746 2 939
Kauppa 463 494 1 618 1 365
Kuljetus ja varastointi 194 204 815 931
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 273 258 1 262 1 228
Muut palvelut 823 783 3 207 3 594
Toimiala tuntematon 18 39 18 39
YHTEENSÄ 2 597 2 534 12 526 12 115

Lähde: Konkurssit 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (228,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.01.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2019/12/konk_2019_12_2020-01-22_tie_001_fi.html