Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.2.2020

Konkurssien määrä kasvoi tammikuussa 2020 edellisvuodesta 16,1 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2020 pantiin vireille 289 konkurssia, mikä on 40 konkurssia (16,1 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 245, mikä on 101 henkilöä (8,8 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2011–2020

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2011–2020

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 96 konkurssia, mikä on 27 konkurssia (39,1 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni rakentamisen, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 50 konkurssia, mikä on 8 konkurssia (13,8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2020 Konkurssit tammikuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 7 7 12 22
Teollisuus ja kaivostoiminta 27 15 138 98
Rakentaminen 55 59 233 416
Kauppa 50 58 290 204
Kuljetus ja varastointi 18 23 93 73
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 35 18 124 67
Muut palvelut 96 69 354 264
Toimiala tuntematon 1 - 1 -
YHTEENSÄ 289 249 1 245 1 144

Lähde: Konkurssit 2020, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (222,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.02.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2020/01/konk_2020_01_2020-02-19_tie_001_fi.html