Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.4.2020

Konkurssien määrä kasvoi tammi–maaliskuussa 2020 edellisvuodesta 14,0 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–maaliskuussa 2020 pantiin vireille 772 konkurssia, mikä on 95 konkurssia (14,0 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 3 417, mikä on 278 henkilöä (8,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–maaliskuussa 2011–2020

Vireille pannut konkurssit tammi–maaliskuussa 2011–2020

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, majoitus ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 247 konkurssia, mikä on 46 konkurssia (22,9 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 53 konkurssia, mikä on 10 konkurssia (15,9 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Koronaviruspandemian mahdollinen vaikutus konkurssien määrään ei ole havaittavissa vuoden ensimmäisen neljänneksen konkurssilukujen perusteella. Vireille pantujen konkurssien määrä oli maaliskuussa 2020 edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-maaliskuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-maaliskuussa 2020 Konkurssit tammi-maaliskuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-maaliskuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 19 22 29 49
Teollisuus ja kaivostoiminta 78 51 400 375
Rakentaminen 158 138 755 919
Kauppa 135 133 530 455
Kuljetus ja varastointi 53 63 307 231
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 79 64 397 238
Muut palvelut 247 201 996 867
Toimiala tuntematon 3 5 3 5
YHTEENSÄ 772 677 3 417 3 139

Lähde: Konkurssit 2020, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. maaliskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2020/03/konk_2020_03_2020-04-22_tie_001_fi.html