Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.5.2020

Konkurssien määrä kasvoi tammi–huhtikuussa 2020 edellisvuodesta 8,4 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–huhtikuussa 2020 pantiin vireille 986 konkurssia, mikä on 76 konkurssia (8,4 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 4 620, mikä on 408 henkilöä (9,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–huhtikuussa 2016–2020

Vireille pannut konkurssit tammi–huhtikuussa 2016–2020

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan, majoitus ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 316 konkurssia, mikä on 48 konkurssia (17,9 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 177 konkurssia, mikä on 8 konkurssia (4,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Koronaviruspandemian mahdollinen vaikutus konkurssien määrään ei ole havaittavissa tammi–huhtikuun konkurssilukujen perusteella. Vireille pantujen konkurssien määrä oli maaliskuussa 2020 edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja väheni huhtikuussa 9,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tilastokeskus nopeuttaa koronatilanteen takia konkurssitilaston tuotantoa. Perjantaista 22.5. lähtien julkistetaan pikaennakkotilasto vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä kokeelliset tilastot -tietokannassa .

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-huhtikuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-huhtikuussa 2020 Konkurssit tammi-huhtikuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-huhtikuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 27 28 43 57
Teollisuus ja kaivostoiminta 98 67 523 500
Rakentaminen 186 191 1 033 1 311
Kauppa 177 185 660 637
Kuljetus ja varastointi 69 75 440 280
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 109 91 666 312
Muut palvelut 316 268 1 251 1 110
Toimiala tuntematon 4 5 4 5
YHTEENSÄ 986 910 4 620 4 212

Lähde: Konkurssit 2020, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. huhtikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2020/04/konk_2020_04_2020-05-20_tie_001_fi.html