Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.6.2020

Konkurssien määrä kasvoi tammi–toukokuussa 2020 edellisvuodesta 5,5 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–toukokuussa 2020 pantiin vireille 1 188 konkurssia, mikä on 62 konkurssia (5,5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 5 659, mikä on 430 henkilöä (8,2 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2017–2020

Vireille pannut konkurssit tammi–toukokuussa 2017–2020

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, majoitus ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 370 konkurssia, mikä on 39 konkurssia (11,8 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 214 konkurssia, mikä on 10 konkurssia (4,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Tilastokeskus on nopeuttanut koronatilanteen takia konkurssitilaston tuotantoa. Perjantaista 22.5. lähtien on julkistettu pikaennakkotilastoa vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä kokeelliset tilastot -tietokannassa .

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-toukokuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-toukokuussa 2020 Konkurssit tammi-toukokuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-toukokuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 33 37 56 81
Teollisuus ja kaivostoiminta 113 89 586 792
Rakentaminen 240 232 1 354 1 508
Kauppa 214 224 800 776
Kuljetus ja varastointi 87 89 544 373
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 125 116 727 445
Muut palvelut 370 331 1 586 1 246
Toimiala tuntematon 6 8 6 8
YHTEENSÄ 1 188 1 126 5 659 5 229

Lähde: Konkurssit 2020, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.06.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. toukokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2020/05/konk_2020_05_2020-06-17_tie_001_fi.html