Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.7.2020

Konkurssien määrä edellisvuoden tasolla tammi–kesäkuussa 2020

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2020 pantiin vireille 1 328 konkurssia, mikä on 22 konkurssia (1,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 464, mikä on 1 204 henkilöä (19,2 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2011–2020

Vireille pannut konkurssit tammi–kesäkuussa 2011–2020

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja kaivostoiminnan, majoitus ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 420 konkurssia, mikä on 23 konkurssia (5,8 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä väheni maa-, metsä- ja kalatalouden, rakentamisen, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 235 konkurssia, mikä on 24 konkurssia (9,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Tilastokeskus on nopeuttanut koronatilanteen takia konkurssitilaston tuotantoa. Perjantaista 22.5. lähtien on julkistettu pikaennakkotilastoa vireille pantujen konkurssien viikoittaisesta määrästä kokeelliset tilastot -tietokannassa .

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-kesäkuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-kesäkuussa 2020 Konkurssit tammi-kesäkuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-kesäkuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 33 44 56 92
Teollisuus ja kaivostoiminta 128 111 641 924
Rakentaminen 265 283 1 469 1 758
Kauppa 235 259 869 949
Kuljetus ja varastointi 99 104 678 414
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 140 138 781 609
Muut palvelut 420 397 2 962 1 500
Toimiala tuntematon 8 14 8 14
YHTEENSÄ 1 328 1 350 7 464 6 260

Lähde: Konkurssit 2020, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.07.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. kesäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2020/06/konk_2020_06_2020-07-15_tie_001_fi.html