Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.12.2020

Konkurssien määrä väheni tammi–marraskuussa 2020 edellisvuodesta 16,8 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–marraskuussa 2020 pantiin vireille 2 045 konkurssia, mikä on 414 konkurssia (16,8 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 575, mikä on 1 304 henkilöä (11,0 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2019–2020

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2019–2020

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 669 konkurssia, mikä on 95 konkurssia (12,4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä on ollut poikkeuksellisen matala kesäkuusta 2020 alkaen. Koronavirustilanteen myötä konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos on tällä hetkellä voimassa 31.1.2021 saakka. Lakimuutos on rajoittanut velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Velkojat ovat tehneet 34,0 prosenttia vähemmän konkurssihakemuksia tammi-marraskuussa 2020 kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Velalliset itse ovat vastaavasti tehneet 17,3 prosenttia enemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Velallisten itse tekemien hakemusten osuus konkurssihakemuksista on ollut edellisvuotta suurempi 2020 toisesta neljänneksestä lähtien. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista vuonna 2020 vaikuttaneista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-marraskuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-marraskuussa 2020 Konkurssit tammi-marraskuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 59 73 117 154
Teollisuus ja kaivostoiminta 190 217 1 162 1 557
Rakentaminen 399 493 2 205 3 637
Kauppa 367 445 1 192 1 544
Kuljetus ja varastointi 137 189 906 795
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 209 257 1 187 1 193
Muut palvelut 669 764 3 791 2 978
Toimiala tuntematon 15 21 15 21
YHTEENSÄ 2 045 2 459 10 575 11 879

Lähde: Konkurssit 2020, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. marraskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2020/11/konk_2020_11_2020-12-16_tie_001_fi.html