Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.1.2021

Konkurssien määrä väheni vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna 18,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2020 pantiin vireille 2 135 konkurssia, mikä on 488 konkurssia (18,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 876, mikä on 1 672 henkilöä (13,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2018–2020

Vireille pannut konkurssit tammi–joulukuussa 2018–2020

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla, jossa konkurssien määrä oli 700. Konkursseja oli 130 (15,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Suhteellisesti eniten konkurssit vähenivät kuljetus ja varastointi päätoimialalla, jossa konkurssit vähenivät 28,7 prosenttia 139 konkurssiin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä kasvoi muut palvelut sekä kuljetus ja varastointi päätoimialoilla. Muilla päätoimialoilla henkilökunnan määrä laski, eniten rakentamisessa (38,0 prosenttia).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-joulukuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-joulukuussa 2020 Konkurssit tammi-joulukuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2019
Maa-, metsä- ja kalatalous 62 74 128 155
Teollisuus ja kaivostoiminta 195 240 1 171 1 709
Rakentaminen 417 520 2 324 3 746
Kauppa 390 468 1 240 1 623
Kuljetus ja varastointi 139 195 909 816
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 217 273 1 217 1 262
Muut palvelut 700 830 3 872 3 214
Toimiala tuntematon 15 23 15 23
YHTEENSÄ 2 135 2 623 10 876 12 548

Lähde: Konkurssit 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2020/12/konk_2020_12_2021-01-27_tie_001_fi.html