Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 9.6.2021

Vuonna 2020 loppuun käsiteltyjen konkurssihakemusten määrä väheni prosentin edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuomioistuimet käsittelivät loppuun yhteensä 2 821 konkurssihakemusta vuonna 2020. Määrä on 31 hakemusta vähemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 hakemuksista 586 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Muissa tapauksissa konkurssin käsittely keskeytyi konkurssimenettelyn eri vaiheissa.

Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset ratkaisulajeittain 2020 ja 2019

Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset ratkaisulajeittain 2020 ja 2019

Yleisimmät konkurssimenettelyn keskeytymisen syyt olivat konkurssipesien varattomuus, joka oli syynä 1 477 tapauksessa, ja hakemuksen peruuttaminen, joka oli syynä 329 tapauksessa. Vuonna 2020 konkurssipesän varattomuudesta johtuvia konkurssimenettelyn keskeyttämisiä oli 175 kappaletta (13,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Hakemuksen peruuttaminen merkitsee käytännössä sitä, että menettelyyn osallistuneet velkojat ovat saaneet saatavilleen suorituksen tai hyväksymänsä vakuuden. Vuonna 2020 hakemuksen peruuttamisia oli 218 kappaletta (39,9 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2020 tehtiin käräjäoikeuksissa kaikkiaan 66 päätöstä siirtymisestä julkisselvitykseen, mikä on 19 päätöstä (40,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Julkisselvitykseen siirtyminen tulee yleensä kyseeseen konkurssin raukeamisen vaihtoehtona. Julkisselvityksessä velkojien päätösvalta ja pesänhoitajan määräys lakkaavat ja konkurssiasiamiehen määräämä julkisselvittäjä ryhtyy hoitamaan konkurssipesän hallintoa. Konkurssin perumisia konkurssiin asettamispäätöksen jälkeen tehtiin käräjäoikeuksissa vuonna 2020 yhteensä 41 kappaletta, eli 12 päätöstä (22,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Loppuun käsitellyillä konkurssiasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen konkurssitilastoissa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Loppuun käsiteltyjä konkursseja koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut konkurssit. Loppuun käsitellyt konkurssit sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset, 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (207,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2020/konk_2020_2021-06-09_tie_001_fi.html