Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.9.2021

Antalet konkurser ökade med en procent under januari–augusti 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–augusti 2021 totalt 1 615 konkurser, dvs. 15 konkurser (0,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs uppgick till totalt 8 004, vilket är 623 årsverken (7,2 procent) mindre än året innan.


Källa: Konkurser 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (70,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2021/08/konk_2021_08_2021-09-22_tie_001_sv.html