Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön konkurssitilastossa maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 tammikuun tietoja koskevassa konkurssitilastossa, joka julkaistaan maaliskuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi.

TOL 2008 siirtymän aiheuttamat merkittävimmät muutokset

Luokituksessa muuttuvat

  1. kaikki luokkien tunnisteet eli koodit
  2. suurin osa luokkien nimistä ja kuvauksista.

Suurimmat luokituksen sisällön muutokset on tehty palvelutoimialoihin, joihin on lisätty lähes 100 uutta tarkimman tason luokkaa. Luokitukseen on lisätty palvelualoille myös uusia pääluokkia.

Verrattuna TOL 2002:een luokituksen rakenne ja sisältö muuttuu monissa luokissa. Merkittäviä muutoksia ovat

  • kustannustoiminta on siirretty teollisuudesta palvelujen uuteen pääluokkaan J Informaatio ja viestintä
  • jätehuolto on siirretty palveluista uuteen pääluokkaan E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
  • teollisuuden valmistamien, tuotantokäyttöön tarkoitettujen laitteiden ja koneiden erikoistunut asennus, huolto ja kunnossapito on erotettu valmistamisesta omaksi 2-numerotason luokakseen 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
  • polttoaineiden kauppa on siirretty osaksi vähittäiskauppaa
  • palvelualoilla nykyinen toimiala K (ns. liike-elämän palvelut ym.) on jaettu kolmeksi uudeksi pääluokaksi L, M ja N
  • peräti noin 50 prosenttia TOL 2002:n tarkimman tason luokista hajoaa kahteen tai useampaan TOL 2008 -luokkaan.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 2003 alkaen. Vuosien 2003 - 2008 tietojen muodostamisessa käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisterin yrityskohtaisia TOL 2008 toimialatietoja. Tilastosta julkaistaan taulukoita Statfin tilastopalvelussa tarkimmillaan toimialaluokituksen 3-numerotasolla, joten julkaisutason toimialatarkkuus pysyy ennallaan.

Tietojen julkaiseminen TOL 2002 -luokituksella

Vuosien 2003 - 2008 tiedot on saatavilla TOL 2002 toimialaluokituksella tilaston tietokantapalveluissa. Vuoden 2009 tammikuun tiedoista alkaen tietoja ei julkaista enää TOL 2002 luokituksella.


Päivitetty 24.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/konk_2008-09-24_uut_001.html