Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Toimialaluokitus TOL 2008 otettu käyttöön konkurssitilastossa

Konkurssitilastossa on otettu käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus on otettu käyttöön vuoden 2009 tammikuun tietoja koskevassa konkurssitilastossa, joka on julkaistu maaliskuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa on muutettu TOL 2008:n mukaisiksi.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 2003 alkaen. Vuosien 2003 - 2008 tietojen muodostamisessa käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisterin yrityskohtaisia TOL 2008 toimialatietoja. Tilastosta julkaistaan taulukoita Statfin tilastopalvelussa tarkimmillaan toimialaluokituksen 3-numerotasolla.

Tietojen julkaiseminen TOL 2002 -luokituksella

Vuoden 2009 tammikuun tiedoista alkaen tietoja ei julkaista enää TOL 2002 luokituksella.


Päivitetty 13.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/konk_2009-03-13_uut_001.html