Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2006

Bostadsaktiebolagens reparationskostnader ökade med 4 procent år 2005

Korrigering av offenliggörandet som publicerades 31.10.2006. I Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens ekonomi har ett klassificeringsfel upptäckts i urvalsuppgifterna gällande bostadsaktiebolagen åren 2004-2005. Felets effekter har korrigerats i den här statistiken över bostadsaktiebolagens reparationsbyggande. Korrigerade uppgifter märkta med rött.

Bostadsaktiebolagen reparerade sina byggnader för omkring 760 miljoner euro år 2005. Jämfört med föregående år var ökningen 3,9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över reparationsbyggande av bostadsaktiebolag.

Kostnaderna för årliga reparationer ökade med drygt en femtedel (22, 9 %). Mängden grundläggande renoveringar, dvs. aktiverade reparationskostnader, sjönk med en femtedel (-20,4 %). Uppenbarligen bokförs större reparationer allt oftare till kostnader för årliga reparationer.

40 procent av alla reparationskostnader gällde reparation av byggnadens yttre konstruktioner så som ytterväggar, tak, fönster, ytterdörrar och balkonger. Andelen reparationskostnader för VVS-system var 21 procent. Reparationskostnader för inomhuskonstruktioner ökade med 24 procent från året innan. Reparation av inomhuskonstruktioner omfattar bl.a. reparation av gemensamma utrymmen, bastu, hissar och trappuppgångar.

Av bostadsaktiebolagens alla reparationskostnader år 2005 hänfördes nästan två tredjedelar till byggnader byggda på 1960- och 1970-talet. Reparationskostnaderna för höghus byggda på 1960-talet ökade med närmare 20 procent från år 2004.

Bostadsaktiebolagens reparationskostnader enligt tidpunkten för färdigställandet av byggnaden

Beräkningen av bostadsaktiebolagens reparationskostnader bygger på ett urval på omkring 2 200 bostadsaktiebolag.

Källa: Byggkonjunkturer 2005, bostadsaktiebolagens reparationer. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633,rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Korjausrakentaminen [e-publikation].
ISSN=1799-2958. Asuntoyhteisöjen korjaukset 2005. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2005/01/kora_2005_01_2006-10-31_tie_001_sv.html