Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2007

Bostadssamfundens reparationskostnader ökade med 16 procent år 2006

Korrigering av offentliggörandet som publicerades 31.10.2007. I Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens ekonomi har ett klassificeringsfel upptäckts i urvalsuppgifterna gällande bostadsaktiebolagen åren 2004-2006. Felets effekter har korrigerats i den här statistiken över bostadsaktiebolagens reparationsbyggande. Korrigerade uppgifter märkta med rött.

Bostadsbolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för totalt 1,2 miljarder euro år 2006. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens reparationsbyggande.

Bostadsaktiebolagens reparationer utgjorde omkring tre fjärdedelar av alla bostadssamfunds reparationer, dvs. totalt omkring 915 miljoner euro. Jämfört med föregående år innebar detta en ökning på 20 procent. Aravafinansierade bostadssamfund reparerades för omkring 325 miljoner euro. Jämfört med föregående år var omkring 5 procent.

Kostnaderna för årsreparationer, som hör till bostadssamfundens skötselkostnader, låg nästan på föregående års nivå, men ombyggnaderna, dvs. de aktiverade reparationskostnaderna, ökade kraftigt (60,1 %). Orsaken till en så rejäl ökning är situationen år 2005, då bostadsaktiebolagen bokförde även stora reparationer bland årsreparationerna och de aktiverade reparationerna stannade på en anmärkningsvärt låg nivå.

Omkring 40 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationskostnader hänförde sig till reparationer av byggnadens yttre konstruktioner så som ytterväggar, takkonstruktioner, fönster, ytterdörrar och balkonger. Andelen kostnader för reparation av VVS-system var 25 procent. Reparationskostnaderna för byggnadens inomhuskonstruktioner utgjorde omkring 10 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationer. Resten av reparationskostnaderna hänförde sig till åtgärder för reparation av gårdsområden, byggnadernas grundkonstruktioner, lägenheter, elsystem och dylika.

Bostadssamfundens reparationskostnader 2005-2006

Beräkningen av bostadsaktiebolagens reparationskostnader bygger på ett urval av omkring 2 300 bostadsaktiebolag. Uppgifterna om de aravafinansierade bostadssamfunden erhölls från de 16 största kommunala hyreshusbolagen samt från några stora landsomfattande hyreshusbolag.

Källa: Byggkonjunkturer 2007, bostadsaktiebolagens reparationer. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Bostadssamfundens renoveringsbyggande 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2006/01/kora_2006_01_2007-10-31_tie_001_sv.html