Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ammattirakentajien työtunnit vuonna 2006

Rakentamisen työllisten määrä kasvoi 2,8 prosenttia

Vuonna 2006 työllisten määrä kasvoi Suomessa 1,8 prosenttia ollen kaikkiaan noin 2 443 000. Rakennusalan työllisten määrä oli noin 6,5 prosenttia kaikista työllisistä eli 162 000. Määrä kasvoi 4 500 työllisellä edellisestä vuodesta ja kasvuprosentti oli 2,8. Talonrakentamisen työllisiä (124 000) oli noin 2,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja maa- ja vesirakentamisen työllisten (38 000) kasvu oli 6,2 prosenttia.

Kuvio 1. Rakentamisen työlliset 2000 - 2006

Kuvio 2. Rakennusalan työllisten vuosimuutokset 2001 -2006

Rakennusalan tehdyt työtunnit kasvoivat 3,5 prosenttia

Vuonna 2006 Suomessa tehdyt toimialoittaiset työtunnit kasvoivat 1,4 prosenttia. Työtunnit kasvoivat liikenteen, rakentamisen ja muiden palvelujen toimialoilla.

Rakentamisen toimialan työtuntien määrän kasvu oli 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen työtunnit jatkoivat vuonna 2003 alkanutta kasvuaan ollen nyt 5,6 prosentin kasvussa. Maa- ja vesirakentamisen työtunnit kattavat noin runsaan viidenneksen koko rakentamisen työtunneista. Talonrakentamisen työtunnit (230 milj. tuntia) kasvoivat 2,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kokonaisuudessaan talonrakentamisen työtunnit ovat olleet jokseenkin samalla tasolla koko 2000-luvun ajan. Nyt viimeiset pari vuotta ovat olleet kuitenkin kasvun aikaa.

Kuvio 3. Rakentamisen työtunnit 2000 - 2006

Kuvio 4. Toimialan työtuntien vuosimuutokset 2001 - 2006

Korjausrakentamisen vuosityötunnit kasvoivat noin 3 prosenttia

Ammattirakentajien työtuntitilastossa tarkastellaan talojenrakentamisen työtuntien kehitystä korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen välillä. Vuonna 2005 alkanut korjausrakentamisen työtuntien voimakas kasvu jatkui vuonna 2006, kuitenkin hiukan heikompana ollen noin 3 (2,7 ) prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Uudisrakentamisen 2006 vuosityötunnit kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin yhdellä (1,2) prosentilla.

Kuvio 5. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen työtunnit 2000 - 2006

Kuvio 6. Korjaus- ja uudisrakentamisen työtuntien vuosimuutos 2001 - 2006

Asuinrakennusten korjausten työtunnit kasvoivat 2,5 prosenttia

Korjausrakentamisen työtunneista yli puolet oli kohdistunut asuinrakennusten korjauksiin. Asuinrakennusten korjausten työtunnit ovat pysytelleet kutakuinkin samalla tasolla aina vuoteen 2004 saakka, mutta vuodesta 2005 lähtien työtunnit ovat selvästi kasvaneet. Vuonna 2006 asuinrakennusten työtunnit olivat 2,5 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavat. Myös muiden kuin asuinrakennusten korjaustyötunnit kasvoivat 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuvio 7. Korjausrakentamisen vuosittaisten työtuntien kohdentuminen 2000 - 2006

Kuvio 8. Korjausrakentamisen työtuntien vuosimuutokset 2001 - 2006


Päivitetty 8.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. 2006, Ammattirakentajien työtunnit vuonna 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2006/kora_2006_2007-03-08_kat_001.html