Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ammattirakentajien työtunnit vuonna 2007

Rakentamisen työllisten määrä kasvoi 7 prosenttia

Vuonna 2007 työllisten määrä kasvoi Suomessa 1,9 prosenttia ollen kaikkiaan noin 2 491 600. Rakennusalan työllisten määrä oli noin 6,9 prosenttia kaikista työllisistä eli 173 000. Määrä kasvoi 11 400:llä edellisestä vuodesta ja kasvuprosentti oli 7,0. Talonrakentamisen työllisiä oli (132 000), mikä on noin 6,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Maa- ja vesirakentamisen toimialan työllisten (38 000) kasvu oli 10.0 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen työllisten osuus oli 24 prosenttia koko rakentamisen työllisistä.

Kuvio 1. Rakentamisen työlliset 2000 - 2007

Kuvio 2. Rakennusalan työllisten vuosimuutokset 2001 - 2007

Rakennusalan tehdyt työtunnit kasvoivat 6 prosenttia

Vuonna 2007 Suomessa tehdyt toimialoittaiset työtunnit kasvoivat 1,4 prosenttia. Työtunnit kasvoivat liikenteen, rakentamisen ja muiden palvelujen toimialoilla.

Rakentamisen toimialan työtuntien määrän kasvu oli 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen työtunnit jatkoivat vuonna 2003 alkanutta kasvuaan ollen nyt 5,6 prosentin kasvussa. Maa- ja vesirakentamisen työtunnit kattavat noin runsaan viidenneksen koko rakentamisen työtunneista. Talonrakentamisen työtunnit (230 milj. tuntia) kasvoivat 2,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kokonaisuudessaan talonrakentamisen työtunnit ovat olleet jokseenkin samalla tasolla koko 2000-luvun ajan. Nyt viimeiset pari vuotta ovat olleet kuitenkin kasvun aikaa.

Kuvio 3. Rakentamisen työtunnit 2000 - 2007

Kuvio 4. Toimialan työtuntien vuosimuutokset 2001 - 2007

Korjausrakentamisen vuosityötunnit samalla tasolla kuin vuonna 2006

Ammattirakentajien työtuntitilastossa tarkastellaan talonrakentamisen työtuntien kehitystä korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen välillä. Talonrakentamisen toimialan toimihenkilöt eivät kuulu mukaan tarkasteluun. Kokonaisuudessaan talonrakentamisen työtunnit kasvoivat noin 5 prosentilla. Vuonna 2005 alkanut korjausrakentamisen työtuntien voimakas kasvu pysähtyi vuonna 2007 ollen hiukan miinuksella (-0,5 %). Uudisrakentamisen vuosityötunnit sitä vastoin kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 9,7 prosentilla.

Kuvio 5. Korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen työtunnit 2000 - 2007

Kuvio 6. Korjaus- ja uudisrakentamisen työtuntien vuosimuutos 2001 - 2007

 

Muiden kuin asuinrakennusten korjausten työtunnit kasvoivat 2,8 prosenttia

Ammattirakentajien korjausten työtunneista yli puolet kohdistui asuinrakennusten korjauksiin. Vuonna 2007 asuinrakennusten korjausten työtunnit hiukan laskivat (-2.9 %) edellisen vuoteen verrattuna. Vastaavasti muiden kuin asuinrakennusten korjaustyötunnit kasvoivat 2,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuvio 7. Korjausrakentamisen vuosittaisten työtuntien kohdentuminen 2000 - 2007

Kuvio 8. Korjausrakentamisen työtuntien vuosimuutokset 2001 - 2007


Päivitetty 12.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. 2007, Ammattirakentajien työtunnit vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2007/kora_2007_2008-05-12_kat_001.html