Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.10.2009

Värdet av bostadssamfundens reparationer sjönk med 5,6 procent år 2008

Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för totalt 1,3 miljarder euro år 2008, vilket är 5,6 procent mindre än år 2007. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens reparationsbyggande.

Bostadsaktiebolagens reparationer utgjorde omkring tre fjärdedelar av alla bostadssamfunds reparationer, dvs. totalt omkring 972 miljoner euro. Den ekonomiska recessionens inverkan inom byggbranschen började mot slutet av år 2008. Inom bostadsaktiebolagens reparationer syntes den redan i statistiken för år 2008. Bostadsaktiebolagens reparationer sjönk med ungefär 10 procent från året innan. Värdet av reparationerna gick ned isynnerhet på grund av att de grundläggande renoveringarna minskade med drygt en fjärdedel. De årliga reparationerna åter ökade med 4,4 procent jämfört med föregående år.

Omkring en tredjedel av bostadsaktiebolagens alla reparationskostnader hänförde sig till reparationer av byggnadernas yttre konstruktioner så som ytterväggar, takkonstruktioner, fönster, ytterdörrar och balkonger. Drygt en fjärdedel av reparationskostnaderna hänförde sig till reparationer av VVS-system. Reparationskostnaderna för byggnadernas inomhuskonstruktioner utgjorde nästan 10 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationer. Resten av reparationskostnaderna hänförde sig till åtgärder för reparationen av gårdsområden, byggnadernas grundkonstruktioner, lägenheter, elsystem och dylika.

Aravafinansierade bostadssamfund reparerades för omkring 340 miljoner euro. Jämfört med föregående år var ökningen 8,1 procent. Reparationerna i aravahyreshus är långt planerade och därför är variationerna i reparationskostnaderna inte så stora som i bostadsaktiebolagen. Reparationerna i hyreshusen avviker från bostadsaktiebolagens reparationsobjekt närmast med en större andel kostnader för lägenhetsreparationer.

Värdet av bostadssamfundens reparationer 2007-2008

Statistiken över bostadsaktiebolagens reparationer bygger på ett urval av omkring 2 300 bostadsaktiebolag. Statistiken över aravafinansierade bostadssamfund består av uppgifter från de 16 största kommunala hyreshusbolagen samt från några stora landsomfattande hyreshusbolag.

Källa: Byggkonjunkturer 2009, bostadsaktiebolagens reparationer. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 18.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Bostadssamfundens renoveringsbyggande 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2008/01/kora_2008_01_2009-10-05_tie_001_sv.html