Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2010

Värdet av bostadssamfundens reparationer steg med 6,2 procent år 2009

Enligt Statistikcentralen reparerade bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden sina byggnader för totalt 1,4 miljarder euro år 2009, vilket är 6,2 procent mer än år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadssamfundens reparationsbyggande.

Värdet av bostadssamfundens reparationer 2008–2009

Värdet av bostadssamfundens reparationer 2008–2009

Bostadsaktiebolagens reparationer utgjorde omkring tre fjärdedelar av alla bostadssamfunds reparationer, dvs. totalt omkring 1,05 miljarder euro. Bostadsaktiebolagens reparationer steg med ungefär 8 procent från året innan. Värdet av reparationerna sjönk på grund av att ombyggnaderna minskade med 20 procent. De årliga reparationerna däremot ökade med 24 procent jämfört med föregående år.

Omkring en tredjedel av bostadsaktiebolagens alla reparationskostnader hänförde sig till reparationer av byggnadernas yttre konstruktioner så som ytterväggar, takkonstruktioner, fönster, ytterdörrar och balkonger. Drygt en fjärdedel av reparationerna hänförde sig till reparationer av VVS-system. Reparationskostnaderna för byggnadernas inomhuskonstruktioner utgjorde omkring 10 procent av bostadsaktiebolagens alla reparationer. Resten av reparationskostnaderna hänförde sig till åtgärder för reparation av gårdsområden, byggnadernas grundkonstruktioner, lägenheter, elsystem och dylika.

Aravafinansierade bostadssamfund reparerades för omkring 347 miljoner euro. Jämfört med föregående år var ökningen 1,4 procent. Reparationerna i aravahyreshus är långt planerade och därför är variationerna i reparationskostnaderna inte så stora som i bostadsaktiebolag.

Statistiken över bostadsaktiebolagens reparationer bygger på ett urval av omkring 2 500 bostadsaktiebolag. Statistiken över aravafinansierade bostadssamfund består av uppgifter från de 16 största kommunala hyreshusbolagen samt från några stora landsomfattande hyreshusbolag.


Källa: Bostadssamfundens renoveringsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sirviö (09) 1734 2723, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Bostadssamfundens renoveringsbyggande 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2009/01/kora_2009_01_2010-09-24_tie_001_sv.html