Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De största husbyggnadsföretagens omsättning från reparationsbyggande efter objekt 2000–2009 1)

Företagens omsättning efter näringsgren och reparationsobjekt till löpande priser (mn euro) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2)
Byggande av hus (41), TOL 2008 Reparationsbyggande 948 934 977 926 986 1 043 1 269 1 253 1 647 2 034
Bostadsbyggnader 286 232 300 313 349 373 498 466 585 915
Övriga byggnader 662 702 677 613 637 670 770 787 1 062 1 118
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (43), TOL 2008 Reparationsbyggande 550 602 673 745 938 1 137 1 129 1 311 1 410 2 223
Bostadsbyggnader 159 110 155 186 191 330 356 434 465 1 102
Övriga byggnader 391 492 518 559 747 807 773 877 945 1 125
Totalt (41 och 43), TOL 2008 Reparationsbyggande 1 498 1 536 1 650 1 671 1 859 2 180 2 398 2 564 3 057 4 261
Bostadsbyggnader 445 342 455 499 537 703 855 900 1 050 2 018
Övriga byggnader 1 053 1 194 1 195 1 172 1 384 1 477 1 543 1 664 2 007 2 243
1) Uppgifterna för år 2009 är inte jämförbara med tidigare års uppgifter.
2) Preliminär uppgift

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sirviö (09) 1734 2723, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2009, Tabellbilaga 2. De största husbyggnadsföretagens omsättning från reparationsbyggande efter objekt 2000–2009 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2009/02/kora_2009_02_2010-10-08_tau_002_sv.html