Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus: Kolmannes omistusasuntojen korjauskustannuksista on ostetun työn kustannuksia

Katsausta korjattu 21.5.2019. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

Suomessa asuinrakennukset ovat suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa. Riippumatta siitä missä tarkastelluista rakennustyypissä asunto sijaitsee, pitää omistusasujista vähintään 65 prosenttia asuinrakennustaan hyvä- tai erittäin hyväkuntoisena. Lisäksi kunto on omistusasujien kokemusten perusteella noussut vuodesta 2013.

Asuinrakennusten kunto Suomessa omistusasujien kokemuksen perusteella

Asuinrakennusten kunto Suomessa omistusasujien kokemuksen perusteella

Omistusasujat kokevat kerrostalot useammin huonokuntoiseksi, kuin erilliset pientalot ja rivitalot. 2,0 prosenttia kerrostaloista koetaan joko huono- tai erittäin huonokuntoisiksi. Tämä osuus vastaa koko maan tasolla 1200 asuinkerrostaloa. Vastaavasti erillisistä pientaloista 1,2 prosenttia koetaan huono- tai erittäin huonokuntoiseksi. Määrä vastaa koko maan tasolla noin 14 000 pientaloa.

Asuinrakennusten kunto Suomessa omistusasujien kokemuksen perusteella, prosenttia

Talotyyppi Vuosi Kunto
  erittäin hyvä hyvä tyydyttävä huono erittäin huono
Kerrostalo 2013 14,1 56.8 26.1 2.0 0.7
2014 13,9 56.5 27.2 1.8 0.3
2015 13,1 56,1 28,3 1,3 0,3
2016 17,1 55,9 23,8 2,5 0,3
2017 18,9 55,7 23,0 1,8 0,2
Omakoti- ja paritalo 2013 13,3 55,6 28,4 2,3 0,4
2014 13,5 53,3 29,9 2,3 0,7
2015 11,8 53,7 31,5 2,3 0,7
2016 14,7 56,0 27,9 1,4 0,0
2017 13,5 57,0 28,1 0,9 0,4
Rivitalo 2013 12,2 58,2 28,1 1,0 0,1
2014 11,2 61,2 25,4 1,4 0,6
2015 11,7 60,1 27,3 0,8 0,0
2016 11,4 62,9 24,8 0,8 0,0
2017 13,6 62,0 23,4 0,7 0,1

Omistusasujilta on tiedusteltu arviota ostetun työn osuudesta korjauskustannuksissa. Omaa tai talkootyötä ei ole laskettu mukaan korjauskustannuksiin. Tiedot on saatavissa alkaen vuoden 2014 korjauksista.

Työn osuus korjauskustannuksista on kasvanut 2 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Talotyypeittäin tarkasteltuna työn osuus on kasvanut eniten rivitaloissa sijaitsevissa asunnoissa, joissa se on jo lähes 40 prosenttia korjauskustannuksista. Kerrostaloissa työn osuus on 40 prosenttia ja omakotitaloissa 32 prosenttia korjauskustannuksista.

Työn osuus kustannuksista, prosenttia

Vuosi Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalo asunnot Kerrostalo asunnot Talotyypit yhteensä
2014 27 32 40 29
2015 28 35 41 31
2016 29 34 38 31
2017 32 38 40 33

Vaikka työn osuus korjauskustannuksista kasvoi, ostettuun korjaustyöhön käytetty rahamäärä laski 5 prosenttia vuodesta 2016. Tämä on ensimmäinen kerta aikasarjassa kun työkustannukset eivät nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 omistusasuntojen korjausten työkustannukset olivat 1,2 miljardia.

Työn osuus kustannuksista, miljoonaa euroa

Vuosi talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalo asunnot Kerrostalo asunnot Talotyypit yhteensä
2014 716 99 212 1 024
2015 881 117 211 1 210
2016 990 91 206 1 288
2017 918 99 212 1 229

Vuonna 2017 omistusasuntojen, omakoti- ja paritalojen korjauksiin tehtiin itse tai talkootyönä yhteensä 8,5 miljoonaa työpäivää (8 tuntia = työpäivä). Itse tai talkootyönä tehdyn työn määrä laski 4 prosenttia vuodesta 2016 Ylivoimaisesti suurin osa, 7,0 miljoonaa työpäivää kului omakoti- ja paritalojen korjaamiseen. Kerrostaloissa sijaitsevien omistusasuntojen korjauksiin kului lähes miljoona työpäivää ja rivitaloissa sijaitsevien asuntojen korjauksiin 540 tuhatta työpäivää.

Itse tehty ja talkootyö omistusasuntoihin tehdyissä korjauksissa, tuhatta työpäivää

talotyyppi työtyyppi
  Oma työ Talkootyö Yhteensä
2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014
Kerrostalo asunnot 759 609 931 683 213 206 157 161 972 815 1 088 844
Omakoti- ja paritalot 5 877 6 009 5 753 5 818 1 154 1 439 1 387 860 7 031 7 448 7 140 6 678
Rivitalo asunnot 441 474 535 660 102 130 97 145 543 604 632 805
Yhteensä 7 078 7 092 7 219 7 161 1 469 1 775 1 641 1 166 8 547 8 867 8 860 8 327

Asunto-osakeyhtiöitä on pyydetty arvioimaan työkustannusten osuutta korjauskustannuksista. Työkustannusten osuus kaikista korjauskustannuksista sekä rivi- että kerrostaloyhtiöissä on noin puolet.

Työkustannusten osuus asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannuksista talotyypeittäin

Talotyyppi Vuosi kunto
  Korjauskustannukset yhteensä, milj. € Työkustannukset, milj. € Työn osuus korjauskustannuksista
Rivitaloyhtiöt 2014 434 221 51
2015 352 168 48
2016 428 215 50
2017 515 264 51
Kerrostaloyhtiöt 2014 1 824 900 49
2015 1 972 1 017 52
2016 2 013 1 100 55
2017 2 012 1 016 51

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 19.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2017, Katsaus: Kolmannes omistusasuntojen korjauskustannuksista on ostetun työn kustannuksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2017/01/kora_2017_01_2018-10-19_kat_001_fi.html