Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2018

Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 8,9 miljarder euro år 2017

Enligt Statistikcentralen var värdet av byggnadsentreprenader i husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer totalt 20,4 miljarder euro år 2017. Av företagens husbyggnadsarbeten hänförde sig 8,9 miljarder euro till reparationsbyggande. Företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet stod för ungefär hälften därav och företag inom egentligt husbyggande för hälften.

Entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren

Entreprenader inom reparationsbyggande efter näringsgren

Entreprenader inom nybyggnad efter näringsgren

Entreprenader inom nybyggnad efter näringsgren

Reparations- och nybyggandets andelar, procent

  Reparationsbyggandets andel av alla byggprojekt, % Nybyggandets andel av alla byggprjojekt, %
Företag som sysselsätter 5–9 personer 59 41
Företag som sysselsätter 10–49 personer 59 41
Stora företag som sysselsätter fler än 50 personer 30 70
Totalt 44 56

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (194,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2017/02/kora_2017_02_2018-12-11_tie_002_sv.html