Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2019

Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 9,2 miljarder euro år 2018

Enligt Statistikcentralen var värdet av byggnadsentreprenader i husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer totalt 21,2 miljarder euro år 2018. Av företagens husbyggnadsarbeten hänförde sig 9,2 miljarder euro till reparationsbyggande. Företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet stod för ungefär hälften därav och företag inom egentligt husbyggande för hälften.

Entreprenader inom reparationsbyggande och nybyggnad

Entreprenader inom reparationsbyggande och nybyggnad

Reparations- och nybyggandets andelar, procent

  Reparationsbyggandets andel av alla byggprojekt, % Nybyggandets andel av alla byggprjojekt, %
Företag som sysselsätter 5–9 personer 60 40
Företag som sysselsätter 10–49 personer 58 42
Stora företag som sysselsätter fler än 50 personer 31 69
Totalt 44 56

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Eetu Toivanen 029 551 3331, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2018/03/kora_2018_03_2019-12-11_tie_001_sv.html