Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2020

Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 9,5 miljarder euro år 2019

Enligt Statistikcentralen var värdet av byggnadsentreprenader i husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer totalt 21,4 miljarder euro år 2019. Av företagens husbyggnadsarbeten hänförde sig 9,5 miljarder euro till reparationsbyggande. Företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet stod för ungefär 60 procent därav och företag inom egentligt husbyggande för 40 procent.

Entreprenader inom reparationsbyggande och nybyggnad

Entreprenader inom reparationsbyggande och nybyggnad

Reparations- och nybyggandets andelar, procent

  Reparationsbyggandets andel av alla byggprojekt, % Nybyggandets andel av alla byggprjojekt, %
Företag som sysselsätter 5–9 personer 52 48
Företag som sysselsätter 10–59 personer 56 44
Stora företag som sysselsätter minst 60 personer 32 68
Totalt 44 56

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2019/03/kora_2019_03_2020-12-10_tie_001_sv.html