Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.2.2011

Skador förorsakade av fallolyckor den vanligaste dödsolycksorsaken

Olyckor var orsaken till omkring sex procent av alla dödsfall år 2009. Totalt förolyckades
2 903 personer, 1 986 män och 917 kvinnor. Fallolyckor var den vanligaste olyckan som ledde till döden bland både män och kvinnor. I dessa olycksfall dog totalt 1 188 personer, av vilka 57 procent var män. Över en tredjedel av dödsfallen i olyckor bland män och över hälften bland kvinnor förorsakades av fallolyckor.

Antal förolyckade 65 år fyllda män 2009

Antal förolyckade 65 år fyllda män 2009

Av alla fallolyckor som ledde till döden drabbade största delen, dvs. 80 procent, personer över 65 år. I denna åldersgrupp är fallolyckorna den största dödsolycksorsaken. Hos tre av fyra förolyckade 65 år fyllda kvinnor var dödsorsaken fallolycka och bland män i samma ålder hos två av tre.

Antal förolyckade 65 år fyllda kvinnor 2009

Antal förolyckade 65 år fyllda kvinnor 2009

Totalt förolyckades 1 390 personer över 65 år, 762 män och 628 kvinnor. Efter fallolyckor förolyckades näst mest 65 år fyllda män i transportolyckor och drunkningsolyckor och kvinnor i tranportolyckor och drogolyckor.

År 2009 dog sammanlagt 49 904 personer, 25 152 män och 24 752 kvinnor. Den förlängda livslängden syns i förändringen av åldersfördelningen för de döda: ännu år 1989 var omkring 9 000, dvs. 18 procent, av de döda 85-åringar eller äldre, medan motsvarande siffra år 2009 var 15 881, dvs. 32 procent.

Uppgifterna om dödsorsaker från år 2009 publicerades för första gången i december 2010. Detta är en mera omfattande översikt över dödsorsakerna.


Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, Helena Korpi (09) 1734 3605, Ulla Arkkio (09) 1734 3757, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Årsöversikt 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/01/ksyyt_2009_01_2011-02-22_tie_001_sv.html