Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.2.2011

Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy

Kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin kuolemaan johtanut tapaturma sekä miehillä että naisilla. Näissä tapaturmissa kuoli yhteensä 1 188 henkilöä, joista 57 prosenttia oli miehiä.Yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista ja putoamisista.

Kaikkiaan tapaturmat aiheuttivat noin kuusi prosenttia kaikista kuolemista vuonna 2009. Tapaturmaisesti kuoli yhteensä 2 903 henkilöä, 1 986 miestä ja 917 naista.

Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet miehet 2009

Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet miehet 2009

Kaikista kuolemaan johtaneista kaatumisista valtaosa eli 80 prosenttia sattui yli 65-vuotiaille. Kaatumiset ja putoamiset ovat myös heillä suurin tapaturmakuolemien aiheuttaja. Kolmella neljästä tapaturmaisesti kuolleesta yli 65-vuotiaasta naisesta syynä oli kaatuminen tai putoaminen ja miehistä kahdella kolmesta.

Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet naiset 2009

Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet naiset 2009

Tapaturmissa kuoli kaikkiaan 1 390 yli 65-vuotiasta henkilöä, 762 miestä ja 628 naista. Kaatumisten jälkeen seuraavaksi eniten tapaturmakuolemia aiheutui yli 65-vuotiaille miehille kuljetus- ja hukkumisturmissa sekä naisille kuljetus- ja lääketapaturmissa.

Vuonna 2009 kuoli kaikkiaan 49 904 henkilöä, 25 152 miestä ja 24 752 naista. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakautuman muutoksena: vuonna 1989 kuolleista noin 9 000 eli 18 prosenttia oli 85-vuotiaita tai sitä vanhempia, kun vuonna 2009 vastaava luku oli jo 15 881 eli 32 prosenttia.

Kuolemansyitä koskevat tiedot vuodelta 2009 on julkistettu ensimmäisen kerran joulukuussa 2010. Tämä on laajempi katsaus aiemmasta julkistuksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tietoa tapaturmista -sivut Tapaturmat lukuina


Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, Helena Korpi (09) 1734 3605, Ulla Arkkio (09) 1734 3757, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (538,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. vuosikatsaus 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/01/ksyyt_2009_01_2011-02-22_tie_001_fi.html