Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kuolemansyyt vuonna 2009

Suomalaisen miehen elinajanodote 1950-luvun alussa oli noin 60 vuotta ja naisen 65 vuotta. Vuonna 2009 syntyneellä poikalapsella elinajanodote on 76,5 vuotta ja tyttölapsella 83,1 vuotta.

Kuolleiden lukumäärä Suomessa on ollut viimeiset 20 vuotta 47 000–50 000 vuodessa. Vuonna 2009 kuoli yhteensä 49 904 henkilöä, 25 152 miestä ja 24 752 naista.

Vuonna 1989 työiässä (15–64-vuotiaana) kuoli 12 241 henkilöä ja vuonna 2009 eli kaksikymmentä vuotta myöhemmin 10 653 henkilöä.

Imeväiskuolleisuus eli alle 1-vuotiaiden kuolleisuus on viime vuosikymmeninä edelleen vähentynyt. 1980-luvulla vuosittain kuoli noin 400, vuonna 2009 enää 160 alle 1-vuotiasta. 1–14-vuotiaiden lasten kuolleisuus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana enemmän kuin puolittunut: vuonna 1989 lapsikuolemia oli 197 ja vuonna 2009 vain 81. Tämä vastaa alle kymmentä (9,7) kuolemaa sadastatuhannesta. Kuolleisuuden väheneminen johtuu pääasiassa tapaturmakuolleisuuden vähenemisestä.

Yleisin verenkiertoelinten sairaus, sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit) aiheutti enää noin viidenneksen (22 %) kaikista kuolemista vuonna 2009. Kaikkiaan verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat yhteensä 40 prosenttia kuolemista. Kasvaimet aiheuttivat lähes joka neljännen (23 %) kuoleman. Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi oli edelleen keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä.

Dementia ja Alzheimerin tauti aiheuttivat noin joka kymmenennen kuoleman, 15 prosenttia naisten ja seitsemän prosenttia miesten kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä väestön ikääntymisen seurauksena. Naisilla dementiakuolemien määrä on selvästi suurempi kuin miehillä, mikä johtunee lähinnä siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet.

Taulukko 1a. 15–64-vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 1989 ja 2009

  KUOLLEITA YHTEENSÄ Alkoholisyyt Iskeemiset sydäntaudit Itsemurhat Keuhkosyöpä Aivoverisuoni-
sairaudet
Myrkytykset (ei alkoholi) Hengitys-
elinten sairaudet
Kaatumiset, putoamiset
1989 8 879 734 2 319 962 544 448 184 322 176
2009 7 389 1 307 1 139 630 401 285 236 202 201

Taulukko 1b.15–64-vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 1989 ja 2009

  KUOLLEITA YHTEENSÄ Alkoholisyyt Rintasyöpä Itsemurhat Keuhkosyöpä Iskeemiset sydäntaudit Aivoverisuoni-
sairaudet
Myrkytykset (ei alkoholi) Kaatumiset, putoamiset
1989 3 362 137 330 235 95 419 289 49 35
2009 3 264 332 324 232 192 186 155 81 34

Taulukko 2a. 65+ -vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 1989 ja 2009

  KUOLLEITA YHTEENSÄ Iskeemiset sydäntaudit Dementia, Alzheimer Aivoverisuoni-
sairaudet
Keuhkosyöpä Eturauhasen syöpä Kaatumiset, putoamiset
1989 15 314 5 218 602 1 506 1 032 514 227
2009 17 643 4 885 1 649 1 471 1 067 719 477

Taulukko 2b. 65+ -vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 1989 ja 2009

  KUOLLEITA YHTEENSÄ Iskeemiset sydäntaudit Dementia, Alzheimer Aivoverisuonien sairaudet Rintasyöpä Kaatumiset, putoamiset Keuhko-
syöpä
1989 20 998 6 112 1 476 3 192 402 390 241
2009 21 367 5 324 3 805 2 468 495 475 409

Vuonna 2009 työiässä eli 15–64-vuotiaana kuoli 7 389 miestä ja 3 264 naista.

Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolemat ovat puolittuneet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset ovat kaksinkertaistuneet saman ajan kuluessa ja työikäisillä miehillä on alkoholikuolemia nyt selvästi enemmän kuin sepelvaltimotautikuolemia. Muita yleisimpiä työikäisten miesten kuolemansyitä ovat tapaturmat ja itsemurhat. Itsemurhien määrä on vähentynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2009 työikäisten miesten itsemurhia oli 630, mikä on 47 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Työikäisten naisten yleisimpiä kuolemansyitä olivat alkoholiperäiset syyt, syövät ja niistä erityisesti rintasyöpä sekä itsemurhat ja tapaturmat. 30 vuodessa naisten alkoholiperäisten kuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut ja niiden määrä on nyt suurempi kuin naisten rintasyöpä- ja sepelvaltimotautikuolemien. Työikäisten naisten itsemurhien määrä on pysynyt viime vuosikymmenet saman suuruisena. Vuonna 2009 niitä oli 232, joka on 42 enemmän kuin edellisenä vuonna.


Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, Helena Korpi (09) 1734 3605, Ulla Arkkio (09) 1734 3757, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. vuosikatsaus 2009, 1. Kuolemansyyt vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/01/ksyyt_2009_01_2011-02-22_kat_002_fi.html