Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2010

Antalet döda av demens mer än fördubblats under senaste 20 år

År 2009 dog sammanlagt 49 904 personer, 25 152 män och 24 752 kvinnor. Då befolkningen blir äldre är demens vid sidan om kranskärlssjukdom en allt vanligare dödsorsak. År 2009 dog nästan varannan av dem som dog i över 80 års ålder, i kranskärlssjukdom eller minnessjukdomar. Antalet dödsfall på grund av demens har mer än fördubblats på tjugo år.

Antalet döda efter särskilda sjukdomar år 1989-2009

  Män Kvinnor
  1989 1999 2008 2009 1989 1999 2008 2009
Döda totalt 24 530 24 441 24 451 25 152 24 602 24 927 24 639 24 752
Tumörer 5 106 5 428 5 782 5 953 4 891 5 017 5 432 5 357
Demens, Alzheimer 618 925 1 521 1 661 1 489 2 470 3 443 3 828
Ischemiska hjärtsjukdomar 7 537 6 625 5 913 6 024 6 531 6 356 5 848 5 510
Sjukdomar i hjärnans kärl 1 955 1 977 1 707 1 756 3 483 3 014 2 539 2 624
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar 830 1 159 1 674 1 651 172 269 462 414
Självmord 1 119 954 801 761 295 253 232 273

Kranskärlssjukdom, dvs. iskemiska hjärtsjukdomar, var orsaken till 22 procent av alla dödsfall. Dödsfallen orsakade av kranskärlssjukdom var en femtedel större till antalet för 20 år sedan.

Antalet dödsfall på grund av tumör var år 2009 nästan lika stort som antalet dödsfall på grund av kranskärlssjukdom. År 2009 dog nästan var femte person som fyllt 80 år i demens (inkl. Alzheimer's sjukdom). År 2009 uppgick antalet dödsfall på grund av demens till nästan 5 489. Antalet har fördubblats på tjugo år. Det ökade antalet dödsfall på grund av demens förklaras av att livstiden blivit längre, delvis också av att det kan vara problematiskt att finna den underliggande dödsorsaken hos åldringar.

Antalet dödsfall orsakade av tumör har varit nästan oförändrad under de senaste decennierna. Hos män var den vanligaste cancerformen lungcancer som lett till döden och hos kvinnorna bröstcancer. Under de senaste tjugo åren har lungcancerdödligheten bland män minskat. Lungcancerdödligheten är klart mindre bland kvinnor än bland män, men den har nästan fördubblats under de senaste tjugo åren. Bröstcancerdödligheten har ökat något på tjugo år.

Antalet alkoholrelaterade dödsfall har nästan fördubblats på tjugo år. Den största ökningen skedde i mitten av 2000-talet, då alkoholskatten sänktes. Under de senaste åren har alkoholdödligheten varit nästan oförändrad eller t.o.m. minskat något.

År 2009 begick 1 034 personer självmord. Tre av fyra av dem som begick självmord var män. Antalet personer som begått självmord har varit relativt oförändrat under 2000-talet, men minskat klart från depressionsåren i början av 1990-talet. Antalet självmord är störst bland 45–54-åringar.

I arbetsför ålder (15–64 år) dog 10 652 män och 3 264 kvinnor. Av de män som dog i arbetsför ålder dog 18 procent i alkoholrelaterad sjukdom eller alkoholförgiftning. Var tionde kvinna som dog före pensionsåldern dog på grund av alkoholrelaterade orsaker. Andra vanliga dödsorsaker bland personer i arbetsför ålder var kranskärlssjukdom samt lungcancer bland män och bröstcancer bland kvinnor.

Döda genom demens (inkl. Alzheimers sjukdom) 1985–2009

Döda genom demens (inkl. Alzheimers sjukdom) 1985–2009

Självmord efter kön 1985–2009

Självmord efter kön 1985–2009

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Korpi 09-1734 3605, Irmeli Penttilä 09-1734 3253, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 17.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/ksyyt_2009_2010-12-17_tie_001_sv.html