Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.12.2010

Dementiakuolemien määrä yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa

Vuonna 2009 kuoli yhteensä 49 904 henkilöä, 25 152 miestä ja 24 752 naista. Väestön ikääntyessä dementia näkyy sepelvaltimotaudin ohella yhä yleisempänä vanhusten kuolemansyynä. Vuonna 2009 lähes joka toinen yli 80–vuotiaana kuollut menehtyi joko sepelvaltimotautiin tai muistisairauteen. Dementiakuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut kahdenkymmenen vuoden aikana.

Kuolleiden määrä eräissä tautiryhmissä 1989-2009

  Miehet Naiset
  1989 1999 2008 2009 1989 1999 2008 2009
KUOLLEITA YHTEENSÄ 24 530 24 441 24 451 25 152 24 602 24 927 24 639 24 752
Kasvaimet 5 106 5 428 5 782 5 953 4 891 5 017 5 432 5 357
Dementia, Alzheimerin tauti 618 925 1 521 1 661 1 489 2 470 3 443 3 828
Sepelvaltimotauti 7 537 6 625 5 913 6 024 6 531 6 356 5 848 5 510
Aivoverisuonien sairaudet 1 955 1 977 1 707 1 756 3 483 3 014 2 539 2 624
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 830 1 159 1 674 1 651 172 269 462 414
Itsemurhat 1 119 954 801 761 295 253 232 273

Iskeemiset sydäntaudit (sepelvaltimotauti) aiheuttivat 22 prosenttia kaikista kuolemista. Sepelvaltimotaudin aiheuttamia kuolemia oli 20 vuotta sitten lukumääräisesti noin viidennes enemmän.

Kasvainkuolemia oli vuonna 2009 lähes saman verran kuin sepelvaltimotautikuolemia. Kasvainkuolemien määrä on pysynyt viime vuosikymmenet lähes samalla tasolla. Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi oli keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana miesten keuhkosyöpäkuolemat ovat vähentyneet. Naisilla keuhkosyöpäkuolemia on huomattavasti vähemmän kuin miehillä, mutta niiden määrä on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Rintasyöpäkuolemien määrä on kahdessakymmenessä vuodessa hieman lisääntynyt.

Dementiaan (ml. Alzheimerin tauti) kuoli vuonna 2009 yhteensä 5489 henkilöä, joista 85 prosenttia oli yli 80–vuotiaita. Dementiaan kuolleet ovat usein monisairaita vanhuksia, joille yhden peruskuolemansyyn määrittely voi olla ongelmallista.

Alkoholiperäisten kuolemien määrä on lähes kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Suurin kasvu tapahtui 2000-luvun puolivälissä, jolloin alkoholiveroa alennettiin. Viime vuodet alkoholikuolemien määrä on pysynyt lähes ennallaan, jopa hieman vähentynyt.

Vuonna 2009 teki 1034 henkilöä itsemurhan. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä oli miehiä. Itsemurhan tehneiden määrä on 2000-luvulla pysynyt melko samana, mutta pienentynyt selvästi 1990-alun jälkeen. Lukumääräisesti itsemurhia tekevät eniten 45–54-vuotiaat.

Työikäisenä (15–64-vuotiaana) kuoli 10 652 miestä ja 3 264 naista. 18 prosenttia työiässä kuolleista miehistä kuoli alkoholiperäiseen sairauteen tai alkoholimyrkytykseen. Naisista joka kymmenes ennen eläkeikää kuollut menehtyi alkoholiperäisiin syihin. Muita työikäisten yleisimpiä kuolemansyitä olivat sepelvaltimotauti, miehillä keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä.

Dementiaan (ml. Alzheimerin tauti) kuolleet 1985–2009

Dementiaan (ml. Alzheimerin tauti) kuolleet 1985–2009

Itsemurhat sukupuolen mukaan 1985–2009

Itsemurhat sukupuolen mukaan 1985–2009

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Korpi 09-1734 3605, Irmeli Penttilä 09-1734 3253, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/ksyyt_2009_2010-12-17_tie_001_fi.html