Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Kommunekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård fortsatte att öka år 2020
10.9.2021
Statistikcentralens statistik över kommunekonomi visar att nettokostnaderna för kommunernas driftsekonomi ökade med 2,9 procent, det vill säga till 33,8 miljarder euro, år 2020. Ökningen berodde huvudsakligen på att nettokostnaderna för social- och hälsovården var större än året innan. Nettokostnaderna för social- och hälsovården var 4,2 procent större än året innan och uppgick till totalt 20,0 miljarder euro. Uppgifterna för statistiken över kommunekonomi samlades in från alla 310 kommuner och alla 136 samkommuner i Finland.

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bokslut, driftsekonomi, inkomster, investeringar, kommunekonomi, kommuner, koncernbokslut, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av denna statistik har upphört
11.2.2022
Offentliggörandet av denna statistik har upphört.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/index_sv.html