Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggörandet av denna statistik har upphört

Offentliggörandet av denna statistik har upphört. Statskontoret samlar in och publicerar uppgifterna om kommunekonomin från och med år 2021 och framöver.


Senast uppdaterad 11.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/kta_2022-02-11_uut_001_sv.html