Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Uppgifter om bokslutsprognoser (interna poster eliminerade) i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2016 Förändring, % 2016 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -28 695 1,4 824 -5,5
Skatteinkomster 21 969 1,4    
Statsandelar 8 775 7,1    
Finansiella intäkter 589 -3,4 23 -33,7
Finansiella kostnader 236 -12,3 113 -7,5
Årsbidrag (+/-) 2 402 26,8 734 -6,4
Avskrivningar och nedskrivningar 2 047 -1,7 576 0,7
Extraordinära poster (+/-) 265 -20,0 64 3509,9
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 620 331,5 222 3,8
Investeringsutgifter totalt 3 357 -7,1 855 8,5
Lånestock, i slutet av kvartalet 16 039 3,4 3 148 3,5
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2016 är bokslutsprognoser. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 08.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Uppgifter om bokslutsprognoser (interna poster eliminerade) i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland, miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/04/ktan_2016_04_2017-02-08_tau_001_sv.html