Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
2016 Muutos, % 2016 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -28 695 1,4 824 -5,5
Verotulot 21 969 1,4    
Valtionosuudet 8 775 7,1    
Rahoitustuotot 589 -3,4 23 -33,7
Rahoituskulut 236 -12,3 113 -7,5
Vuosikate (+/-) 2 402 26,8 734 -6,4
Poistot ja arvonalentumiset 2 047 -1,7 576 0,7
Satunnaiset erät (+/-) 265 -20,0 64 3509,9
Tilikauden tulos (+/-) 620 331,5 222 3,8
Investointimenot yhteensä 3 357 -7,1 855 8,5
Lainakanta, neljänneksen lopussa 16 039 3,4 3 148 3,5
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Vuoden 2016 tiedot ovat tilinpäätösarvioita. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 08.02.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2016/04/ktan_2016_04_2017-02-08_tau_001_fi.html