Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2017 Förändring, % 2017 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -7 013 -0,2 444 6,9
Skatteinkomster 5 560 -0,8    
Statsandelar 2 216 -2,2    
Finansiella intäkter 83 -1,7 6 100,2
Finansiella kostnader 41 14,2 25 -0,6
Årsbidrag (+/-) 806 -9,8 425 8,1
Avskrivningar och nedskrivningar 487 -1,5 148 6,2
Extraordinära poster (+/-) 33 4099,7 1 25,8
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 351 -12,0 278 9,2
Investeringsutgifter totalt 440 0,0 190 44,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 15 616 3,7 3 110 5,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.05.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/01/ktan_2017_01_2017-05-26_tau_001_sv.html