Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -7 013 -0,2 444 6,9
Verotulot 5 560 -0,8    
Valtionosuudet 2 216 -2,2    
Rahoitustuotot 83 -1,7 6 100,2
Rahoituskulut 41 14,2 25 -0,6
Vuosikate (+/-) 806 -9,8 425 8,1
Poistot ja arvonalentumiset 487 -1,5 148 6,2
Satunnaiset erät (+/-) 33 4099,7 1 25,8
Tilikauden tulos (+/-) 351 -12,0 278 9,2
Investointimenot yhteensä 440 0,0 190 44,1
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 616 3,7 3 110 5,0
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.05.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2017/01/ktan_2017_01_2017-05-26_tau_001_fi.html