Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -21 892 3,3 595 -16,6
Skatteinkomster 17 975 3,1 0  
Statsandelar 6 635 -0,2 0  
Finansiella intäkter 479 -3,4 19 -4,1
Finansiella kostnader 139 -0,7 76 -1,7
Årsbidrag (+/-) 3 058 -6,3 539 -17,9
Avskrivningar och nedskrivningar 1 533 1,8 439 -1,5
Extraordinära poster (+/-) 24 -80,2 0 -100,7
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 1 549 -17,4 99 -55,1
Investeringsutgifter totalt 2 226 5,5 726 17,2
Lånestock, i slutet av kvartalet 15 733 3,8 3 791 17,5
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/03/ktan_2018_03_2018-11-30_tau_001_sv.html