Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -21 892 3,3 595 -16,6
Verotulot 17 975 3,1 0  
Valtionosuudet 6 635 -0,2 0  
Rahoitustuotot 479 -3,4 19 -4,1
Rahoituskulut 139 -0,7 76 -1,7
Vuosikate (+/-) 3 058 -6,3 539 -17,9
Poistot ja arvonalentumiset 1 533 1,8 439 -1,5
Satunnaiset erät (+/-) 24 -80,2 0 -100,7
Tilikauden tulos (+/-) 1 549 -17,4 99 -55,1
Investointimenot yhteensä 2 226 5,5 726 17,2
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 733 3,8 3 791 17,5
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2018/03/ktan_2018_03_2018-11-30_tau_001_fi.html