Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2019 Förändring, % 2019 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 8 346 -3,0 13 508 7,1
Försäljningsintäkter 3 392 -10,0 12 296 7,1
Avgiftsintäkter 1 082 -3,4 545 6,9
Understöd och bidrag 374 18,4 193 36,9
Övriga verksamhetsintäkter 3 498 3,1 474 -2,3
Förändring av produktlager (+/-) 0   0 -127,2
Tillverkning för eget bruk 195 11,8 5 9,5
Verksamhetens kostnader totalt 31 696 3,3 13 010 8,1
Personalkostnader 9 918 0,7 5 519 6,1
Köp av kundtjänster 10 948 7,1 1 846 8,5
Köp av övriga tjänster 5 052 2,4 3 001 13,1
Material, förnödenheter och varor 1 285 -3,7 1 565 2,4
Understöd 1 562 2,2 237 40,1
Övriga verksamhetskostnader 2 932 4,3 842 8,5
= Verksamhetsbidrag (+/-) -23 156 5,7 503 -14,3
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/03/ktan_2019_03_2019-11-22_tau_002_sv.html