Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 8 346 -3,0 13 508 7,1
Myyntituotot 3 392 -10,0 12 296 7,1
Maksutuotot 1 082 -3,4 545 6,9
Tuet ja avustukset 374 18,4 193 36,9
Muut toimintatuotot 3 498 3,1 474 -2,3
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   0 -127,2
Valmistus omaan käyttöön 195 11,8 5 9,5
Toimintakulut yhteensä 31 696 3,3 13 010 8,1
Henkilöstökulut 9 918 0,7 5 519 6,1
Asiakaspalvelujen ostot 10 948 7,1 1 846 8,5
Muiden palvelujen ostot 5 052 2,4 3 001 13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 285 -3,7 1 565 2,4
Avustukset 1 562 2,2 237 40,1
Muut toimintakulut 2 932 4,3 842 8,5
= Toimintakate (+/-) -23 156 5,7 503 -14,3
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2019/03/ktan_2019_03_2019-11-22_tau_002_fi.html