Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -7 834 2,2 265 -29,7
Skatteinkomster 6 241 1,3    
Statsandelar 2 468 10,9    
Finansiella intäkter 61 -13,1 4 213,6
Finansiella kostnader 86 109,3 24 -1,2
Årsbidrag (+/-) 850 12,6 245 -30,7
Avskrivningar och nedskrivningar 557 4,7 150 6,7
Extraordinära poster (+/-) 0 -99,5 0 13466,7
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 294 -10,9 95 -55,4
Investeringsutgifter totalt 588 7,6 259 16,9
Lånestock, i slutet av kvartalet 19 132 8,5 4 818 22,2
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/01/ktan_2020_01_2020-05-22_tau_001_sv.html