Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -7 834 2,2 265 -29,7
Verotulot 6 241 1,3    
Valtionosuudet 2 468 10,9    
Rahoitustuotot 61 -13,1 4 213,6
Rahoituskulut 86 109,3 24 -1,2
Vuosikate (+/-) 850 12,6 245 -30,7
Poistot ja arvonalentumiset 557 4,7 150 6,7
Satunnaiset erät (+/-) 0 -99,5 0 13466,7
Tilikauden tulos (+/-) 294 -10,9 95 -55,4
Investointimenot yhteensä 588 7,6 259 16,9
Lainakanta, neljänneksen lopussa 19 132 8,5 4 818 22,2
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2020/01/ktan_2020_01_2020-05-22_tau_001_fi.html