Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.3.2005

Kokonaistuotanto laski edelliskuukaudesta, vuodentakaisesta kasvua 1,7 %

Kokonaistuotannon määrä laski tammikuussa prosentin joulukuun voimakkaaseen kasvuun verrattuna Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi laski aavistuksen edelliskuukaudesta.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2005, trendi ja kausitasoitettu sarja

kuva

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 1,7 prosenttia vuoden 2004 tammikuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 1,7 prosenttia vuoden 2005 tammikuussa edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski hieman. Vuoden 2005 tammikuussa oli yhtä monta työpäivää kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

kuva

Teollisuustuotanto laski 0,4 prosenttia vuoden 2004 tammikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat prosentin, elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi 3 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi vajaat 4 prosenttia ja muu tehdasteollisuus kasvoi 2 prosenttia. Energiahuolto laski 16 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat 2 prosenttia. Autokauppa kasvoi prosentin, tukku- ja vähittäiskauppa kasvoivat molemmat 3 prosenttia.

Alkutuotannon määrä pysyi vuoden 2004 tammikuun tasolla. Lihantuotanto väheni 5 prosenttia ja maidontuotanto väheni 3 prosenttia. Hakkuiden määrä nousi vajaat 3 prosenttia.

Liikenne lisääntyi 3 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 2 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli vajaat 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 tammikuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2005, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 21.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. tammikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktkk/2005/01/ktkk_2005_01_2005-03-21_tie_001.html