Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.4.2005

Kokonaistuotanto kasvussa helmikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,4 prosenttia* helmikuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Kokonaistuotannon trendi osoittaa talouden pysyneen edelliskuukauden suuruisena.

* Luku korjattu, aiemmin ilmoitettu 0,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2005, trendi ja kausitasoitettu sarja

kuva

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 2,1 prosenttia vuoden 2004 helmikuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 2,1 prosenttia vuoden 2005 helmikuussa edellisvuoden helmikuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski hieman. Vuoden 2005 helmikuussa oli yhtä monta työpäivää kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

kuva

Teollisuustuotanto laski 0,4 prosenttia vuoden 2004 helmikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät sekä sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus pysyivät molemmat edellisvuoden helmikuun tasolla. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi 2 prosenttia ja muu tehdasteollisuus prosentin. Energiahuolto laski 11 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat 5 prosenttia. Auto- ja tukkukauppa kasvoivat molemmat 5 prosenttia, vähittäiskauppa reilut 7 prosenttia.

Alkutuotannon määrä pysyi vuoden 2004 helmikuun tasolla. Maidontuotanto väheni 5 prosenttia. Hakkuiden määrä nousi 4 prosenttia.

Liikenne lisääntyi 3 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 2 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli vajaat 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 helmikuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2005, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 20.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. helmikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktkk/2005/02/ktkk_2005_02_2005-04-20_tie_001.html