Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.5.2005

Kokonaistuotanto hienoisessa kasvussa maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,1 prosenttia maaliskuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa taloudelle saman suuruista kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2005, trendi ja kausitasoitettu sarja

kuva

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto lähes sama kuin vuoden 2004 maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä nousi 0,2 prosenttia vuoden 2005 maaliskuussa edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta teollisuus ja alkutuotanto laskivat. Vuoden 2005 maaliskuussa oli kaksi työpäivää vähemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotannon määrä kasvoi 1,9 prosenttia.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

kuva

Teollisuustuotanto laski 3,4 prosenttia vuoden 2004 maaliskuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät sekä sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus vähenivät molemmat 4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 2 prosenttia ja muu tehdasteollisuus 4 prosenttia. Energiahuolto pieneni 2 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 2 prosenttia. Auto- ja tukkukauppa kasvoivat molemmat 2 prosenttia, vähittäiskauppa 3 prosenttia.

Alkutuotannon määrä laski 6 prosenttia vuoden 2004 maaliskuun tasolta. Lihantuotanto väheni 12 prosenttia ja maidontuotanto 3 prosenttia. Hakkuiden määrä laski 5 prosenttia.

Liikenne ja rakentaminen lisääntyivät molemmat prosentin. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2004 maaliskuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Kokonaistuotanto laski hieman ensimmäisellä neljänneksellä edellisestä

Kausitasoitetun ja kalenterikorjatun (työ- ja kauppapäiväkorjaus) kokonaistuotannon ennakoidaan olleen vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 2 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Alkuperäisten tuotantomäärien mukaan tarkasteltuna muutos vuoden takaisesta neljänneksestä on 1,3 prosenttia. Edellisestä neljänneksestä kausitasoitetun kokonaistuotannon ennakoidaan laskeneen 0,2 prosenttia.

Neljännesvuositilinpito tarkempine bkt-tietoineen julkaistaan 9.6.2005. Seuraavaa vuosineljännestä koskeva kokonaistuotannon pikaennakko julkaistaan 11.8.2005.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2005, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 12.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. maaliskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktkk/2005/03/ktkk_2005_03_2005-05-12_tie_001.html