Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2005

Totalproduktionen ökade i april

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i april med 0,3 procent från månaden innan. Trenden för totalproduktionen visar att ekonomin ökat ungefär lika mycket.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 3,2 procent från april år 2004

I april 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 3,2 procent jämfört med april året innan. Månadsgrafens alla sex huvudnäringar ökade. I april 2005 fanns det en arbetsdag mera än i motsvarande månad året innan.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Industriproduktionen ökade med 2,7 procent från april 2004. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med något under 6 procent och för undernäringsgrenen tillverkningen av elektronik- och elprodukter var ökningen närmare 7 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 8 procent och energiförsörjningen med 10 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin ökade med nästan 9 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 5 procent. Bilhandeln ökade med 6 procent, partihandeln med 4 och detaljhandeln med 7 procent.

Volymen av primärproduktionen ökade med 8 procent från april 2004. Köttproduktionen ökade med 6 procent och avverkningarna med 14 procent. Mjölkproduktionen minskade med 2 procent.

Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna och inom byggverksamheten ökade vardera med 2 procent från april 2004. Samfärdselns tillväxt var 6 procent.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.6.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. april 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/04/ktkk_2005_04_2005-06-20_tie_001_sv.html