Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2005

Kokonaistuotanto kasvussa huhtikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,3 prosenttia huhtikuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa taloudelle saman suuruista kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2005, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 3,2 prosenttia vuoden 2004 huhtikuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 3,2 prosenttia vuoden 2005 huhtikuussa edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kaikki kuusi päätoimialaa kasvoivat. Vuoden 2005 huhtikuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi 2,7 prosenttia vuoden 2004 huhtikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat vajaat 6 prosenttia sekä sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus liki 7 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 8 prosenttia ja energiahuolto 10 prosenttia. Muu tehdasteollisuus kasvoi lähes 9 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 5 prosenttia. Autokauppa kasvoi 6 prosenttia, tukkukauppa 4 ja vähittäiskauppa 7 prosenttia.

Alkutuotannon määrä kasvoi 8 prosenttia vuoden 2004 huhtikuun tasolta. Lihantuotanto lisääntyi 6 prosenttia ja hakkuut 14 prosenttia. Maidontuotanto laski 2 prosenttia.

Muiden palvelutoimialojen tuotanto sekä rakentaminen kasvoivat molemmat 2 prosenttia vuoden 2004 huhtikuusta. Liikenne lisääntyi 6 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2005, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 20.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. huhtikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2005/04/ktkk_2005_04_2005-06-20_tie_001.html